سبد پلاستیک صنعتی ثابت

سبد پلاستیک صنعتی ثابت

زصنایع تبدیلی محصولات کشاورزی گرفته تا محصولات لبنی و غذایی و حتی شیمیایی و پتروشیمی همه و همه با استفاده از محصولات بسته بندی قابل تولید و پخش استاندارد و اصولی اند.

مشاهده کامل آگهی:

سبد پلاستیک صنعتی ثابت